Ceník

ErgoLine 500
10,- Kč / 1 minuta

Black Energy-UWE
14,- Kč / 1 minuta

 Seltron- turbo
16,- Kč / 1 minuta

Permanentky:

500Kč – dostanete 600Kč (100 Kč bonus)
1000Kč – dostanete 1200Kč (200Kč bonus)
1500Kč – dostanete 1800Kč (300Kč bonus)

Vaše Solárko KM