Ceník

ErgoLine 500
8,- Kč / 1 minuta

Black Energy
9,- Kč / 1 minuta

ErgoLine Seltron
13,- Kč / 1 minuta

Permanentky:

500Kč – dostanete 600Kč (100 Kč bonus)
1000Kč – dostanete 1300Kč (300Kč bonus)
2000Kč – dostanete 2800Kč (800Kč bonus)

Vaše Solárko KM